Process

Here’s our proven work process

This is the standard process we follow. Proven on many successfully delivered projects.

1

Business analysis

So we understand what you need.

2

Design

We’ll prepare some wireframes, mock ups or first screens for you.

3

Development&Testing

This is where we work and you give us feedback.

4

Support&Maintenance

No software is ever done and we take care of what we built.

Co můžete očekávat, když pracujete s námi

Znervózňuje vás výběr poskytovatele softwaru, protože nevíte, co můžete očekávat? Vyložili jsme karty na stůl, abyste viděli, jak spolupráce s námi vypadá, a abyste se cítili klidnější.

Tady se rozhodujeme, zda spolu chceme pracovat.

Co můžete očekávat:

 • několikrát se setkáme
 • odhady časového harmonogramu a nákladů na dodání
 • první návrhy designu
 • dostanete od nás nabídku
 • iterujeme a podepíšeme smlouvu
 • setkáte se s projektovým manažerem
Více k fázi Představení

Tady zjistíte, co se děje po podpisu smlouvy a počátečních přípravách.

Co můžete očekávat:

 • společně vytvoříme produktový backlog
 • nastavíme naše pravidelné schůzky a kanály pro reportování
 • nastavíme všechny nástroje, které nám pomáhají efektivně řídit projekt
 • tým se vás může doptat na některé podrobnosti o produktu
Více k fázi Výkop projektu

Tohle se děje potom, co si vyhrneme rukávy a začneme pracovat.

Co můžete očekávat:

 • pravidelně se setkáváme a prezentujeme vám náš pokrok
 • dáváte nám zpětnou vazbu k tomu, co jsme vytvořili
 • společně naplánujeme další kroky a stanovujeme priority
 • všichni produkt pravidelně testují
Více k fázi Vývoj & Testování

Tady je přehled toho, co se děje po dokončení MVP.

Co můžete očekávat:

 • pomůžeme vám nastavit server na vaší straně
 • zmigrujeme software na váš server
 • společně produkt důkladně otestujeme
 • spustíme váš software v produkčním prostředí
 • společně projdeme backlog a naplánujeme další kroky
 • projednáme smlouvu o následné údržbě softwaru
Více k fázi Spuštění

V tomto okamžiku je MVP hotovo a my zajišťujeme, že je stále aktualizované a správně funguje.

Co můžete očekávat:

 • zajistíme, aby byl váš software stále aktuální a dobře fungoval
 • pracujeme na dalším vývoji, když o něj požádáte
Více k fázi Podpora & Údržba

What can you expect when you work with us

Does choosing your software provider make you nervous because you don’t know what to expect? We laid down the cards on the table so you can see what working with us is like and get comfortable.

This is where we both decide if we want to work together.

What can you expect:

 • we meet a few times
 • we provide estimates on timeline and cost delivery
 • first drafts of design
 • you receive an offer from us
 • we iterate and sign the contract
 • you meet your project manager

This is what happens after we sign the contract and do the initial preparations.

What can you expect:

 • we create product backlog together
 • we set up our regular meetings and reporting channels
 • we set up all the tools that help manage the project effectively
 • the team may ask you for some product details

This is what happens after we kick off and roll up our sleeves.

What can you expect:

 • we meet regularly and show you our progress
 • you give us feedback on what we built
 • we plan next steps and prioritize together
 • everyone tests the product regularly

This is what happens after we finish the with the MVP version.

What can you expect:

 • we help you set up a server on your side
 • we migrate the software to your server
 • together we run heavy testing of the software
 • we launch your software on a production environment
 • we review backlog together and plan next steps
 • we discuss support&maintenance contract

This is when the MVP is finished and we make sure it’s still updated and works well.

What can you expect:

 • we make sure your software is still up to date and keeps working fine
 • we work on additional development when you request it

How else we help our clients with their business

What more we do for our clients to help them succeed

IT projects are not only about coding. They are part of your business. And we can help you ensure that the software adds genuine value to your business.

Growth hacking

Growth hacking is a marketing field focusing on rapid growth. It is both a process and a super-skill (mix of digital skills). The core lies in fast idea validation, evaluation and iteration of those that work.

 • Data mining
 • Lead generation
 • Sales automation

Content marketing

Content marketing is smart and subtle. It grabs the audience's attention because it informs, educates and entertains. It boosts your credibility. And that's how visitors become customers. And if you use it cleverly, they'll come back.

 • Content marketing strategy
 • Copywriting & Content writing
 • UX copywriting

Technical SEO

You built your website and now you're closely monitoring the visitors. But first they have to find your website among all the competition. Technical SEO will help your website to become relevant for the browser and popular with people.

 • Crawling & Indexing
 • On-site optimalization
 • Mobile friendliness

Reference

Co naši klienti říkají o spolupráci s námi

Obvykle pracujeme s malými a středně velkými firmami. Pracují v různých oborech, jako je energetika, právo nebo logistika.
Alexa Loverty Alexa Loverty

Alexa Loverty

Product Designer

Pellentesque nec nam aliquam sem. Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Consequat nisl vel pretium lectus quam id. Velit scelerisque in dictum non of the ntconsectetur.

Alexa Loverty
Maxine Butler Maxine Butler

Maxine Butler

Product Designer

Pellentesque nec nam aliquam sem. Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Consequat nisl vel pretium lectus quam id. Velit scelerisque in dictum non of the ntconsectetur.

Maxine Butler
Maxine Butler Maxine Butler

Maxine Butler

Product Designer

Pellentesque nec nam aliquam sem. Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus. Consequat nisl vel pretium lectus quam id. Velit scelerisque in dictum non of the ntconsectetur.

Maxine Butler

Techstack

Technologies we work with

We use modern and proven technologies and tools that help us deliver outstanding results to our clients.

 • React

  React

 • Angular

  Angular

 • Vue.js

  Vue.js

 • Html 5

  Html 5

 • Css

  Css

 • Javascript

  Javascript

 • Typescript

  Typescript

 • Visual Studio 2022

  Visual Studio 2022

 • SQL

  SQL

 • .NET

  .NET

 • C#

  C#

 • Azure

  Azure

 • Android

  Android

 • Unreal Engine

  Unreal Engine

 • Git hub

  Git hub